E-mail vodstvu glede mojega statusa na ŠZS v preteklosti

Glede na vse očitke in obtožbe s strani glavnega na zvezi sem šla prebirat stare e-maile v katerih sem našla marsikaj, kar sem že malo pozabila. Na žalost objava e-mailov, ki so mi bili poslani s strani šefa, verjetno ni dovoljena brez njegovega soglasja. Upam pa, da se bo na samem zboru strinjal z objavo da se določene zadeve razčistijo.
Lahko pa objavim moje e-maile, povezane s mojo zaposlitvijo na ŠZS in sicer, tale je še iz starih časov, pa vendar daje vsaj delen vpogled, da sem želela, da se zadeve s sekretarjem razčistijo.

Predvsem v vednost tistim, ki mi očitajo nepravilnosti pri moji zaposlitvi in da ne morem pričakovati, da bom na mestu sekretarke večno. To ni bila niti moja želja, sem pa pričakovala, da se bodo zadeve pravilno in korektno izpeljale.

OPOMBA: email je bil poslan po 1 letu dela na ŠZS, potem ko se delovno razmerje z vmesnim sekretarjem ni izšlo.
Imena so zakrita.

______________________________________________________________

On 13. 3. 2015, at 11:27, Ana Srebrnič wrote:
Moji predlogi za delovanje ŠZS v 2015, vezano na podpis nove pogodbe:

Organizacija del:

– Predlagali ste zaposlitev gospe, ki jo je xyz predlagal za polovični delovni čas (500 € bruto).
V kolikor do zaposlitve ne pride ali se prekine, predlagam, da se mi odobri pomočnika v vrednosti cca 500 € mesečno, ki ga izberem glede na potrebe.

– predlagam da se za projekt Šah v šole (prevajanje, sestavljanje lekcij, pošiljanje materiala, knjig kartic) najame xyz, (ki že sedaj pomaga). Znesek je med 50 in 100 € mesečno. Izplačilo študentska napotnica ali da ji v tej vrednosti pokrijemo stroške kakšnega mednarodnega tekmovanja. S pridobitvijo novih članov in članarine za projekt ta sredstva tudi pokrijemo.

– Podpora pri izdelovanju spletnih strani za tekmovanja. Ali da to prevzame webmaster ali se dobi nekoga zunanjega. Zneska ne vem, pridobim ponudbe. (Na leto je potrebno postaviti cca 50 takšnih strani, za mene je to precej zamudno, računalničarji pa lahko to zelo hitro uredijo.)

– Izdajanje faktur in podobno: naj to prevzame ta moja pomočnica, ravno tako skrb za pošiljanje opominov, oziroma se to uredi v sklopu računovodske firme.

– Bolniške, dopusti: Pomočnik je takrat prisoten v pisarni, saj se drugače nakopiči preveč stvari, ljudje pa norijo. Če je bolniška za otroka, tako ali tako ministrstvo povrne stroške delodajalcu in se lahko financira s tega naslova.

Poslovanje:

Če prevzamem mesto v.d. sekretarke želim, da se na občnem zboru povpraša o zaupnici za moje delovno mesto do konca leta 2015.
A) v kolikor se občni zbor strinja, želim na tem mestu ostati do konca leta 2015. Decembra pa se izvede razpis za sekretarja. V kolikor se ne prijavim oziroma nisem izbrana, januarja 2016 uvajam novega, s 1.2.2016 pa se lahko moja pogodba prekine.
B) v kolikor se občni zbor ne strinja, se takoj izvede nov razpis in s 1.junijem nastopi z delom nov sekretar.

Finance, plača:
Dogovorili smo se za 1300 € neto, to je 2000 € bruto + prevoz (60€) in malica. V primeru nadur jih želim koristiti. Termin koriščenja po dogovoru z vami ali izplačilo.
Iz februarja imam 36 nadur, prosim za koriščenje v marcu (kakšen petek/ponedeljek).

Finančno poslovanje ŠZS:
Finance se morajo urediti. Nezaprte zadeve za nazaj (pozovem xyz).
Za leto 2014 in sproti v 2015 želim, da se klube prisili k plačevanju njihovih obveznosti (UO s pomočjo komisij določi sankcije). Podobno je tudi stališče nadzornega odbora.

Za neko normalno delovanje ŠZS v letu 2015 bo po mojih izračunih potrebnih 30.000 € sponzorskih sredstev. Predlagam to kot osrednjo točko na naslednji seji UO in da vsak član prevzame določen delež odgovornosti za to. Drugače se stvar ne izide.

Nadzorni odbor (kratek povzetek):
ugotovljeno je bilo, da v bilanci za leto 2013 kar nekaj obveznosti ni bilo zajetih. Izplačane so bile v letu 2014 in so tudi v bilanci za 2014. Prikazani dobiček iz leta 2013 je tako le na papirju, v resnici pa je bil minus. To je potrebno urediti s xyz in te zadeve za nazaj zapreti. Nekatere terjatve, ki jih imamo iz prejšnjih let (2013 in prej), so menda bile poravnane z nekimi kompenzacijami, vendar to ni bilo zavedeno oziroma ni dokumenta za to in jih imamo še vedno zavedene kot terjatve (in je spet izgleda kot da imamo dobiček).

Lep pozdrav,

velemojstrica Ana Srebrnič,
strokovna sodelavka ŠZS

1 Star (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Me malce spominja na…

1 Star (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Cenzura na portalu ŠZS

Moj predlog dopolnitve dnevnega reda na Občnem zboru ŠZS, ki sem ga objavila pod klubske novice na portalu ŠZS je bil izbrisan s spletne strani brez da bi me o tem kakorkoli obvestili. Na ŠZS sem naslovila vprašanje zakaj in prejela odgovor, da je ta stran

namenjena objavljanju turnirjev, prvenstev, taborov in ostalih dogodkov ter novic namenjenim širši šahovski populaciji”.

ter da v preteklosti naj še

“noben predlog za OZ še ni bil objavljen na omenjeni strani”

in ker

“lahko škoduje ugledu ŠZS”

 

Moj predlog je bil napisan kot posledica ignorantskega odnosa vodstva do omenjenih zadev, saj nikomur od omenjenih ni bilo od pričetka januarja v interesu, da se zadeve razčistijo. Obenem so bili s tem seznanjeni organi kot je Upravni odbor in Nadzorni odbor, pa ravno tako ni bilo primernega odziva. Preostal mi je le še Občni zbor. Občni zbor sestavljajo predstavniki klubov in menim, da je bilo najbolj primerno jih obvestiti preko klubske strani. Še posebej zato, ker moj predlog ni bil posredovan klubom skupaj z ostalimi predlogi.

Pričakovala sem, da bo v gradivu omenjeno tudi kaj na to temo, vsaj s strani Nadzornega odbora. In ker ni bilo, sem se odločila to zadevo sama izpostaviti.

Klubske novice so bile vsa leta namenjene klubom za obveščanje. Tam so se večkrat znašli predlogi tudi za Občni zbor, nazadnje tudi v lanskem letu. V kolikor se je politika ŠZS spremenila, pa bi bilo edino fer, da se klube o tem obvesti v naprej in potem velja za vse enako.

Zanimivo tudi, da jih je ravno sedaj začel skrbeti ugled. Šahovska zveza Slovenije je zveza klubov in ne vidim da bi s tem kakorkoli škodovala njihovemu ugledu. Moja kritika je letela predvsem na vodstvo, ki pa je imelo več mesecev časa, da bi se stvar primerno razčistila in uredila.

 

 

 

 

 

1 Star (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

Še eno mnenje glede dogajanj na ŠZS

Dušan, ki je bil svoj čas član različnih komisij ŠZS, je na svoji spletni strani podal komentar glede razpisa za sekretarja ŠZS.

Za celotno vsebino kliknite tukaj – klik www.dušan.si

 

Nekaj odlomkov:

“Morda diskriminatorno do ne-šahistov, vendar vnaprejšnje poznavanje šahovskih specifik ne škodi.”

“Ne razumemo kako je lahko Nadzorni odbor ignoriral zgoraj navedeno neskladje objavljenih pogojev s tistimi objavljenimi v statutu zveze. Ne moremo pa mimo tega, da je predsednica nadzornega odbora žena šahovskega komentatorja, ki je v začetku leta 2017 v časopisu Delo objavil članek »Pisarna pa gori«.

V njem med vrsticami navaja, da bo predsednik pripeljal v ŠZS novo osebo, ki ne bo šahist. Naključje ali je šahovski komentator, mož glavne nadzornice ŠZS, v naprej vedel o kateri osebi predsednik govori?”

“skrajno sporno, da ugledni ljudje povezani s slovensko politiko in gospodarstvom, ki sedijo v upravnem odboru ŠZS, takole po svoje spoštujejo in izpolnjujejo temeljne akte organizacije, kateri služijo.”

 

1 Star (1 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...Loading...

Predlog dopolnitve dnevnega reda na 42. rednem občnem zboru

Kot eno ključnih točk 42. rednega občnega zbora predlagam, da se na dnevni red uvrsti zadeva glede izbora in zaposlitve sekretarja ŠZS.

 • Septembra 2016 je predsednik z mano podpisal pogodbo za skrajšan delovni čas. Do tega je prišlo, ker je vztrajal, da dela v pisarni ni veliko (kar seveda še zdaleč ni res) ter da so stroški previsoki. Obenem me je postavil pred dejstvo, da v kolikor ne pristanem na skrajšan delovni čas, bo odpustil administratorko Gordano Sklepič. Vse je potekalo mimo sklepov Upravnega odbora, za kar sem odgovorna tudi sama, vendar si v tistem trenutku nisem želela nakopati še več težav in slabe volje s strani predsednika.
 • V januarju 2017 je predsednik na dnevni red seje UO uvrstil razpis za sekretarja za polni delovni čas.
 • Na portalu ŠZS so bili po navodilu predsednika objavljeni pogoji za delovno mesto sekretarja, ki niso v skladu s sklepom UO ter s statutom ŠZS.

 

Zanima me:

 • Zakaj na nepravilnosti ni reagiral niti UO niti NO ŠZS kljub temu, da so na to bili opozorjeni?
 • Zakaj izbirna komisija za sekretarja ŠZS in UO niso nikoli argumentirali svojega izbora niti predložili zapisnika?
 • Zakaj se je ob izboru nove sekretarke ŠZS (za polni delovni čas) dodatno zaposlilo še dve osebi ob enakem obsegu dela kot prej?

 

Obenem bi opozorila tudi na neodgovorno ravnanje vodstva ŠZS, ki mi je izročilo odpoved še pred izborom nove sekretarke. Potem pa se kljub številnim postavljenim vprašanjem, glede primopredaje in nadaljnjega sodelovanja, zavilo v molk do zadnjega dneva moje službe po veljavni pogodbi.

Občnemu zboru predlagam, da razveljavi sklep o izbiri sekretarja ŠZS in ponovi postopek, ki naj bo tokrat izpeljan v skladu s Statutom ŠZS.

Obenem bi ob koncu svojega mandata rada opozorila na več nepravilnosti, ki so se zgodile v času moje zaposlitve na ŠZS. Na nepravilnosti sem skušala opozarjati, večkrat žal neuspešno:

 • neupoštevanje sklepov UO;
 • spreminjane sklepov UO;
 • ne poraba namenskih sredstev za državno reprezentanco;
 • spreminjanje tekmovalnega koledarja na podlagi neuradnih sestankov;
 • neredno plačevanje obveznosti nekaterih klubov;
 • podpisovanje pogodb brez sklepov UO;
 • imenovanje oseb na funkcije, ki niso omenjene v statutu ali poslovniku UO…

 

Zaradi vseh nepravilnosti predlagam tudi razrešitev Nadzornega odbora.

Predlog dopolnitve dnevnega reda je bil poslan tudi na ŠZS, vendar ni bil umeščen med gradivo.

1 Star (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...Loading...

organizatorji, soorganizatorji, tehnični izvajalci, pomočniki…

Včeraj se je pričelo Državno prvenstvo za člane in članice na Otočcu. Pred tem je bila še skupščina, ki je bila v zadnjih 10 letih verjetno ena najdaljših.

Vedno mi je užitek, kadar je prvenstvo na dolenjskem koncu. Kadar je tam, nimam nobenih skrbi, za vse je poskrbljeno, saj RR s svojo ekipo vedno misli na vse. In to ne glede na to ali je Organizator, Soorganizator, Tehnični izvajalec, Pomočnik… Z veliko začetnico je namerno zapisano. Tokrat je poskrbel za brezplačno kosilo za vse povabljene, uredil ozvočenje, projekcijo, poskrbel za postavitev dvorane, zbral ekipo sodnikov, fotografa, pripravil napise, priskrbel vodo in uredil online prenos partij na prvenstvu.

dvorana

(Fotograf Luka Rifelj)

Marsikdo ga obtožuje nekega kvazi monopola. Uvedel je regijsko razpršenost in sedaj izkoristi vsako priložnost ko je prvenstvo lahko na njegovem koncu. Ob tem pa, za razliko od nekaterih, tudi prevzame vso odgovornost za vse te dogodke in to ne glede na to v kakšni funkciji je.

Tipičen primer je bila lani državna članska liga. Organizator ŠZS, klubi pa so vztrajali da se igra v njihovih krajih. Določili so Mursko Soboto, Otočec in Maribor. Vse je štimalo na Otočcu, vse je bilo ok tudi v Prekmurju, ni pa bilo v redu v Mariboru. Seveda je organizator ŠZS, torej tudi celotna krivda na meni kot zaposleni. Nisem pa jaz ne iz Maribora niti nisem lige rabila igrati v tisti dvorani, hvalabogu. Če nekdo niti v svojem kraju ni pripravljen poskrbeti za svoje ljudi, pove marsikaj o dotičnemu.

Evo, lahko pa pohvalim letošnjo državno žensko ligo, kjer sta se organizatorja ŠD Domžale in ŠD Radenska Pomgrad lepo potrudila in poskrbela za dekleta. Uredila sta tudi online prenos partij, čeprav ni bil potreben.

1 Star (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...Loading...

moja sreča, moje veselje, moj falotek danes praznuje svojih 6. let

6. let je minilo odkar sem ga dobila, moj največji zaklad, mojega malega razbojnika in razgrajača, ki ima zlato srce in najmočnejši objem na svetu:

David0 David6

Malo pa je zrastel.

Rodil se je na državni ženski legi v Murski Soboti, malce je pohitel, pač ni še imel razvitega potrpljenja in ga tudi sedaj nima. Tudi svoj prvi rojstni dan je tam praznoval. Letos je liga ob tem času ponovno tam, ampak naju dveh pa ni. Kolikor po eno strani pogrešam punce, pa me po drugi strani prav nič več ne vleče tja, na šah.

Kakorkoli, ta veliki fant je sedaj 6. let star, obožuje ninjago, se rad bori, je sladkosned po mamici, lahko naredi 100 počepov v enem šusu in zavija z očmi ko je treba sobo pospravit. Jeseni gre v šolo, jaz pa upam, da tudi.

 

Rezultate in partije si lahko ogledate tukaj: http://www.sah-zveza.si/rez/1604/si16dzl/rezultati0.asp

Za online prenos partij vestno skrbi Dušan Kozic, mednarodni šahovski sodnik. Poskrbel je tudi za tiste, ki imate naprave, ki ne podpirajo flasha.

 

 

 

1 Star (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

4. dan – z vseh vetrov

Raznorazne cvetke do sedaj.

Pred odhodom smo imeli ulični šah in Barbara Mistique Kožar je naredila eno super super mojo fotko:

Album je tukaj:

https://www.facebook.com/barbara.kozar1/media_set?set=a.1009702105760306.1073741952.100001615772885&type=3&pnref=story

Še fotka:

obsijana

Res super fotka. Sicer pa smo vsi super.

 

Izpostavila bi še Jureta Škoberneta, ki ga je njegov kolega iz reprezentance označil da na sliki izgleda kot Brad Pitt

brad

Kakšen Brad Pitt, še lepši je!

 

Moška in ženska ekipa se ponovnno zelo razlikujeta. Pri moških recimo se zelo tećko odločijo kdo bo prost, saj vsi komaj čakajo da sedejo za šahovnico. Še najbolj pa seveda naša prva tabla, ki bi mu prost dan pomenil najhujšo kazen.

 

 

 

1 Star (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...Loading...

3. dan – 2.kolo

V drugem kolu so moški igrali s Škotsko na zadnji šahovnici in jih odnesli s šahovnic, tako da se tja ne bodo več vrnili. Zmagali so jih 4:0. Ko so zvedeli pare in se veselili jih je selektor hitro spravil na realna tla, naj se ne veselijo prehitro. No kakorkoli, zmagali so. Dekleta smo igrala s Švedinjami. Šahovnice so kazale na zmago, vendar  je ni bilo. Laura je svoje naredila, partijo je zaključila z zelo lepo kombinacijo. Jana je zamenjala dame, pri Špeli je bil neki beton, ki bi se menda dal prebiti, pri Ivani pa je bil cel kaos. Bila je boljša, dobljena, včasih na pogled malce sumljivo. In ko je že vse naredila, ko bi nasprotnica le še roko morala seči je spregledala šah.

Jaz sem jih ob začetku prišla poslikat. Pred samim začetkom je bila tudi minuta molka, ki je dejansko trajala minuto, večina igralcev je na roki nosila črne trakove. Francozi so kljub pretresljivemu dogodku premagali velesilo Armenijo.

Sama sem potem za par ur odšla v sobo oddelati določene zadeve in pojesti polovico čokolad, ki sem jih imela s seboj. Ne smem biti več prosta. Za kazen sem se danes zbudila z glavobolom.

Nekaj slikic z včerajšnjega kola:

1 Star (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...Loading...

3. dan – kulturni dan, obisk muzejev

Danes sem prosta in tako sem polovico dneva izkoristila za obisk mesta, kulturno udejstvovanje z obiskom muzeja, ogled ulic in nakupom kockic, saj so naše malce preveč pocukrane.

Slike spodaj v galeriji, sedaj pa priprava na partijo in potem skupaj z ekipo v dvorano poslikati kar se poslikat da.

1 Star (4 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...Loading...